Hoe een cluster in Zevenet Community Edition v.5.0 en V.5.9 te configureren

GEPOST DOOR Zevenet | 23 februari 2018


Zevenet Cluster Service kan worden geconfigureerd als een onafhankelijk stuk software buiten het kernpakket van Zevenet CE, deze nieuwe clusterservice van Zevenet is ontwikkeld met het idee eenvoudig door sysadmins te worden beheerd en aangepast om deze aan te passen aan de behoeften van elke netwerkarchitectuur .
De volgende procedure beschrijft hoe Zevenet Cluster moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd in het geval van hoge beschikbaarheid voor uw Load Balancer is vereist.

Configureer onze officiële APT-repository als volgt:

Hoe APT-repository voor ZEVENET Community-editie te configureren

Installeer het Zevenet CE-clusterpakket

Nadat de lokale database-repository is bijgewerkt, doorzoekt u het clusterpakket zevenet-ce-cluster als volgt:

root@lb1 > apt-cache search zevenet-ce-cluster
zevenet-ce-cluster - Zevenet Load Balancer Community Edition Cluster Service

root@lb1 > apt-cache show zevenet-ce-cluster
Package: zevenet-ce-cluster
Version: 1.2
Maintainer: Zevenet SL <zevenet-ce-users@zevenet.com>
Architecture: i386
Depends: zevenet (>=5.0), liblinux-inotify2-perl, ntp
Priority: optional
Section: admin
Filename: pool/main/z/zevenet-ce-cluster/zevenet-ce-cluster_1.0_i386.deb
Size: 43350
SHA256: e39bb9b8283904db2873287147c885637178e179be5dee67b2c7044039899f35
SHA1: 425d742cde523c93a55b25e96447a8088663a028
MD5sum: 123abcf0eab334a18054802962287dc7
Description: Zevenet Load Balancer Community Edition Cluster Service
Cluster service for Zevenet CE, based in ucarp for vrrp implementation and zeninotify for configuration replication. VRRP through UDP is supported in this version.
Description-md5: 5b668a78c0d00cdf89ac66c47b44ba28

root@lb1 > apt-get install zevenet-ce-cluster
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 liblinux-inotify2-perl
Suggested packages:
 iwatch
The following NEW packages will be installed:
 liblinux-inotify2-perl zevenet-ce-cluster
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 37 not upgraded.
Need to get 43.4 kB/61.4 kB of archives.
After this operation, 60.4 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
Get:1 http://repo.zevenet.com/ce/v5 stretch/main i386 zevenet-ce-cluster i386 1.0 [43.4 kB]
Fetched 43.4 kB in 0s (57.3 kB/s)    
Selecting previously unselected package liblinux-inotify2-perl.
(Reading database ... 57851 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../liblinux-inotify2-perl_1%3a1.22-3_i386.deb ...
Unpacking liblinux-inotify2-perl (1:1.22-3) ...
Selecting previously unselected package zevenet-ce-cluster.
Preparing to unpack .../zevenet-ce-cluster_1.0_i386.deb ...
Unpacking zevenet-ce-cluster (1.0) ...
Setting up liblinux-inotify2-perl (1:1.22-3) ...
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up zevenet-ce-cluster (1.0) ...
Completing the Zevenet CE Cluster installation...

Merk op dat Zevenet CE Cluster VRRP gebruikt en dat de synchronisatietijd verplicht is voor dit protocol, dus zorg ervoor dat uw NTP-service correct is geconfigureerd en NTP-servers bereikbaar zijn vanuit de Load Balancer.

Configureer het Zevenet CE-clusterpakket

Nadat de installatie is voltooid, configureert u de clusterservice als volgt:

Open het configuratiebestand in het pad /usr/local/zevenet/app/ucarp/etc/zevenet-cluster.conf

De belangrijkste parameters worden hierna beschreven:

#interface used for the cluster where is configured local_ip and remote_ip
$interface="eth0";

#local IP to be monitored, i e 192.168.0.101
$local_ip="192.168.101.242";

#remote IP to be monitored, i e 192.168.0.102
$remote_ip="192.168.101.243";

#used password for vrrp protocol communication
$password="secret";

#unique value for vrrp cluster in the network
$cluster_id="1";

#used virtual IP in the cluster, this IP will run always in the master node
$cluster_ip="192.168.101.244";

# if the nic used for cluster is different to eth0 then please change the exclude conf file in following line
########
$exclude="--exclude if_eth0_conf";

Merk op dat alleen virtuele interfaces worden gerepliceerd, dus als u met meer dan één NIC of VLAN werkt, moeten ze worden uitgesloten in het clusterconfiguratiebestand, bijvoorbeeld, eth0 wordt gebruikt voor clusterdoeleinden en vlan100 (eth0.100) voor taakverdeling , dan:

$exclude="--exclude if_eth0_conf --exclude if_eth0.100_conf";

Merk op dat zevenet cluster wordt beheerd door root-gebruiker en het repliceert de configuratie van hoofdknooppunt naar back-up via rsync (ssh), dus ssh zonder wachtwoord tussen knooppunten moet worden geconfigureerd.

Merk op dat de gedefinieerde $ cluster_ip moet worden geconfigureerd en UP zijn in één virtuele load balancer van Zevenet, de toekomstige master, zodra de service in dit knooppunt wordt gestart, het configuratiebestand voor $ cluster_ip wordt automatisch gerepliceerd naar de back-upserver.

Schakel nu de clusterservice in met de volgende twee stappen:

Open eerst het bestand /etc/init.d/zevenet-ce-cluster en verander de volgende variabele:

$enable_cluster="true";

Ten tweede is de service zevenet-ce-cluster standaard uitgeschakeld na het opstarten, voer de volgende opdracht uit om zevenet-ce-cluster in te schakelen na het opnieuw opstarten:

[] root@lb1 > systemctl enable zevenet-ce-cluster

Houd er rekening mee dat elke wijziging in het configuratiebestand /usr/local/zevenet/app/ucarp/etc/zevenet-cluster.conf een herstart van de clusterservice vereist, dus herstart de cluster in beide knooppunten zodra de configuratieparameters zijn voltooid als volgt:

[] root@lb1 > /etc/init.d/zevenet-ce-cluster stop
[] root@lb1 > /etc/init.d/zevenet-ce-cluster start

Merk op dat zodra de clusterservice wordt uitgevoerd, de prompt in de load balancer wordt gewijzigd om de clusterstatus in elke service weer te geven:
Meester:

[master] root@lb1>

Back-up:

[backup] root@lb2>

Logs en troubleshootings

 1. SSH zonder wachtwoord is vereist tussen beide clusterknooppunten
 2. ntp moet in beide clusterknooppunten worden geconfigureerd
 3. Zeninotify-service wordt alleen uitgevoerd in het hoofdknooppunt. Bevestig dat zeninotify wordt uitgevoerd met de volgende opdracht: Je zou iets als dit in het hoofdknooppunt moeten krijgen:
  [master] root@lb1> ps -ef | grep zeninotify
  root 16912 1 0 03:20 ? 00:00:00 /usr/bin/perl /usr/local/zevenet/app/zeninotify/zeninotify.pl
  

  En je zou niets zien gerelateerd aan zeninotify in het back-upknooppunt.

  [backup] root@lb2> ps -ef | grep zeninotify
  [backup] root@lb2>
  

   

 4. Logs voor ucarp-service worden verzonden naar syslog / var / log / syslog
 5. Logs voor Zeninotify-replicatieservice worden verzonden naar /var/log/zeninotify.log
 6. De clusterstatus wordt weergegeven in de prompt en deze wordt bijgewerkt na het uitvoeren van een opdracht. Bovendien wordt de clusterstatus opgeslagen in het configuratiebestand: /etc/zevenet-ce-cluster.status, als dit bestand niet bestaat, wordt de clusterservice gestopt.
 7. Op het moment dat het clusterknooppunt promoveert naar MASTER, wordt het volgende script uitgevoerd: / usr / local / zevenet / app / ucarp / sbin / zevenet-ce-cluster-start
 8. Op het moment dat het clusterknooppunt promoveert naar BACKUP wordt het volgende script uitgevoerd: / usr / local / zevenet / app / ucarp / sbin / sevenet-ce-cluster-stop
 9. Op het moment dat het clusterknooppunt advertenties moet uitvoeren, wordt het volgende script uitgevoerd: / usr / local / zevenet / app / ucarp / sbin / sevenet-ce-cluster-advertisement
 10. Als u een parameter in de ucarp-uitvoering wilt wijzigen, kunt u de uitvoeringsfunctie voor ucarp wijzigen in het script /etc/init.d/zevenet-ce-cluster subrutine run_cluster ()
 11. Clusterservice maakt gebruik van VRRP-implementatie, dus multicast-pakketten moeten worden toegestaan ​​in de switches
Delen op:

Documentatie onder de voorwaarden van de GNU-licentie voor vrije documentatie.

Was dit artikel behulpzaam?

Gerelateerde artikelen