Inloggen

Inloggen

Welkom bij ZEVENET 6.1! Toegang tot de ZEVENET-web-GUI Als u ZEVENET 6.1 met succes hebt geïnstalleerd of geïmplementeerd, zult u ...
 • 0
 • 4460

Dashboard

Deze sectie toont de huidige volledige status van een ZEVENET load balancer-apparaat: CPU-gebruik, geheugen, belasting, verbindingen, systeeminformatie, ...
 • 0
 • 4273

Dashboard | Nieuws

Deze sectie bevat het laatste nieuws en de belangrijkste links naar ZEVENET. Delen op:
 • 0
 • 3850

LSLB | Farms

De Local Service Load Balancing-module of LSLB-module kan TCP, UDP, SIP, FTP, TFTP, SCTP, SIP, ... beheren
 • 0
 • 4616

LSLB | Boerderijen | Bijwerken

HTTP- en L4xNAT-profielen bijwerken In dit gedeelte kunt u verschillende opties van LSLB-bedrijven configureren, elk profiel van de boerderij bevat verschillende ...
 • 0
 • 4743

LSLB | SSL-certificaten

In dit gedeelte worden alle certificaten vermeld die zijn geïnstalleerd in de load balancer om te worden gebruikt in LSLB-farms met ...
 • 0
 • 3919

LSLB | SSL-certificaten | Uploaden

In de sectie SSL-certificaten opgenomen in LSLB is de actie Uploadcertificaat. Dit leidt tot een vorm die het mogelijk maakt ...
 • 0
 • 4176

LSLB | SSL-certificaten | info

In de sectie SSL-certificaten, zal klikken op de gemeenschappelijke naam van een certificaat alle details over de ...
 • 0
 • 5560

LSLB | Stats

In deze sectie wordt een tabel weergegeven met het aantal gevonden en in behandeling zijnde verbindingen dat voor elke LSLB-farm is gevonden. Het nummer...
 • 0
 • 3297

LSLB | Statistieken grafieken

In deze sectie wordt de geschiedenis van bewakingsgrafieken van bestaande en in behandeling zijnde verbindingen van de huidige boerderij in vier verschillende perioden weergegeven ...
 • 0
 • 3397

LSLB | Statistieken backends

Deze sectie toont twee tabellen, een tabel met gevestigde en hangende verbindingen per backend (tabel Backends) en een andere tabel met ...
 • 0
 • 3543

GSLB | Farms

Met de Global Service Load Balancing, gewoonlijk GSLB genaamd, kan een load balancing-service worden gemaakt op basis van de hiërarchische DNS-service ...
 • 0
 • 3703

GSLB | Boerderijen | Bijwerken

In dit gedeelte worden alle instellingen weergegeven die beschikbaar zijn voor de huidige GSLB-farm onderverdeeld in vier tabbladen: Globaal, Services, Zones en ...
 • 0
 • 3883

GSLB | Stats

In deze sectie wordt een tabel weergegeven met het aantal gevonden en in behandeling zijnde verbindingen dat voor elke GSLB-farm is gevonden. Het nummer...
 • 0
 • 3547

GSLB | Statistieken grafieken

In deze sectie wordt de geschiedenis van bewakingsgrafieken van bestaande en in behandeling zijnde verbindingen van de huidige boerderij in vier verschillende perioden weergegeven ...
 • 0
 • 3147

GSLB | Statistieken backends

Dit gedeelte toont een gedetailleerde status van de GSLB-services, clientaanvragen en backend-statistieken. De Services-tabel toont de ...
 • 0
 • 3735

DSLB | Farms

De Datalink Service Load Balancing of DSLB, ook bekend als Uplinks Load Balancing, maakt het mogelijk om hoog beschikbare en WAN ...
 • 0
 • 5306

DSLB | Boerderijen | Bijwerken

Algemene instellingen voor DSLB-bedrijven De algemene instellingen die kunnen worden geconfigureerd in een DSLB-boerderij worden hieronder beschreven. Naam....
 • 0
 • 3615

IPDS | instellingen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u updates voor het IPDS-pakket installeert of plant. IPDS-pakketupdates Het IPDS-pakket bevat ...
 • 0
 • 3810

IPDS | blacklists

Het Intrusion Prevention and Detection System of de IPDS-module biedt een reeks verbeterde beveiligingshulpmiddelen om uw applicaties te beschermen ...
 • 0
 • 4074

IPDS | Zwarte lijsten | creëren

Aangepaste blacklists-vergunningen maken om een ​​reeks IP-adressen en subnetten te configureren die specifiek zijn voor uw infrastructuur en ...
 • 0
 • 4712

IPDS | Zwarte lijsten | Bijwerken

In dit gedeelte worden alle instellingen weergegeven die beschikbaar zijn voor de huidige zwarte lijst, georganiseerd in twee tabbladen, Global en Farms. Houden in...
 • 0
 • 5125

IPDS | DoS

Het onderdeel DoS of Denial of Service binnen de IPDS-module laat toe om beveiligingsregels te configureren en in te stellen op Systeem ...
 • 1
 • 4117

IPDS | DoS | creëren

Het maken van aangepaste DoS-regels voorkomt aanvallen op bepaalde farm-services. Als u een nieuwe DoS-regel wilt maken, selecteert u Acties >> Maken ...
 • 0
 • 3943

IPDS | DoS | Bijwerken

In dit gedeelte wordt de configuratie van DoS-beschermingsregels weergegeven, georganiseerd in twee tabbladen Global en Farms. Houd er rekening mee dat elke ...
 • 0
 • 4056

IPDS | RBL

Het IPDS- of Intrusion and Prevention Detection System-gedeelte binnen de IPDS-module laat toe om beveiligingsregels te configureren en in te stellen ...
 • 0
 • 4168

IPDS | RBL | Regels maken

In deze sectie wordt getoond hoe u een nieuwe IPDS RBL-regel toevoegt. Voer een aangepaste naam in voor uw regel. Kies dan...
 • 0
 • 3537

IPDS | RBL | Regels bijwerken

Algemene instellingen voor RBL-regels Hieronder worden de configureerbare opties van elke RBL-regel beschreven. Naam. De beschrijvende naam van ...
 • 0
 • 3491

IPDS | RBL | domeinen

RBL-domeinen Deze domeinen zijn internetservers met het doel een lijst met IP-adressen met slechte reputatie bij te houden. EEN...
 • 0
 • 3375

IPDS | WAF

De Web Application Firewall, WAF, is de tool om kwaadaardig HTTP-verkeer te detecteren en te blokkeren.
 • 0
 • 4672

IPDS | WAF | creëren

In deze sectie wordt getoond hoe u een nieuwe set WAF-regels kunt maken. Een regelset is een groep WAF ...
 • 0
 • 3592

IPDS | WAF | Bijwerken

In dit gedeelte worden alle beschikbare instellingen voor de huidige WAF-regelset weergegeven die is georganiseerd in drie tabbladen, Globaal, Regels en ...
 • 0
 • 4214

IPDS | WAF | Bestanden

De WAF-regelsets kunnen worden gebruikt met extra bestanden om de regels uit te breiden en ze te ordenen voor een betere ...
 • 0
 • 4711

IPDS | WAF | Bestanden | Creëer

Vanuit deze sectie kunnen bestanden voor intern gebruik in de WAF-module worden gemaakt, die bestanden kunnen worden gebruikt in ...
 • 0
 • 4433

IPDS | WAF | Bestanden | Bijwerken

Vanuit deze sectie kunnen bestanden voor intern gebruik in de WAF-module worden bijgewerkt, die bestanden kunnen worden gebruikt in ...
 • 1
 • 4436

Monitoring | grafieken

Deze sectie voegt zich bij alle monitoringgrafieken van Systeem, Netwerkinterfaces en Farmservices. Het is handig om te hebben ...
 • 0
 • 3525

Monitoring | Stats

Dit gedeelte bevat gedetailleerde informatie over de statistieken met betrekking tot de prestaties, het gedrag en de interfaces die aanwezig zijn op de ...
 • 0
 • 3373

Monitoring | Farmastatistieken

In dit gedeelte worden alle statistieken voor landbouwbedrijven en load balancing services beschreven die zijn geconfigureerd. Het toont een tabel met het aantal huidige ...
 • 0
 • 3874

Monitoring | Systeemstatistieken

In dit gedeelte worden de belangrijkste systeemresourcesstatistieken beschreven die beschikbaar zijn in de load balancer. Het toont grafieken en statistieken ...
 • 0
 • 3889

Monitoring | Netwerkstatistieken

In dit gedeelte wordt het inkomende en uitgaande gegevensverkeer beschreven dat alle netwerkinterfaces heeft doorlopen die beschikbaar zijn in ...
 • 0
 • 3667

Monitoring | Farmguardians

In het gedeelte Farmguardian worden alle beschikbare statuscontroles in de load-balancer weergegeven, een korte beschrijving van elke status en ...
 • 0
 • 3820

Monitoring | Farmguardians | creëren

Farmguardian kan worden uitgebreid door aangepaste farmguardian-cheques te maken, andere controles als sjabloon te gebruiken en de bijbehorende ...
 • 0
 • 2983

Netwerk | aliassen

Aliassen bieden gebruiksvriendelijk beheer voor backends en netwerk-IP-adressen om de bruikbaarheid en de eenvoudige bediening te verbeteren. Door te maken...
 • 0
 • 3555

Netwerk | NIC

In deze sectie wordt beschreven hoe u kunt configureren en werken met NIC's van het fysieke netwerk. NIC-interfaces Tabel Deze tabel bevat alle ...
 • -1
 • 3770

Netwerk | NIC | Bijwerken

Dit gedeelte wordt gebruikt om de NIC-configuratie van een fysiek netwerk te wijzigen. Algemene instellingen De algemene instellingen om een ​​bepaalde ...
 • 0
 • 3802

Netwerk | bonding

Bonding-interfaces (ook bekend als linkbundeling, poorttrunking, kanaalbinding, linkaggregatie, NIC-samenwerking onder andere) maken het mogelijk om lid te worden ...
 • 0
 • 4004

Netwerk | Bonding | creëren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een bonding-interface en de verschillende beschikbare opties kunt maken. Maak bonding Vind hieronder de gedetailleerde ...
 • 0
 • 3597

Netwerk | Bonding | Bijwerken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een Bonding-interface kunt bijwerken en wijzigen. Er zijn twee secties van het paneel: Algemene instellingen:...
 • 0
 • 3425

Netwerk | VLAN

VLAN-interfaces (ook bekend als VLAN-tagging) maken het mogelijk om architecturen van logische netwerken op OSI-laag 2 te isoleren over dezelfde ...
 • 0
 • 3791

Netwerk | VLAN | creëren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een VLAN-interface en de verschillende beschikbare opties kunt maken. Maak VLAN Find onder de gedetailleerde ...
 • 0
 • 3964

Netwerk | VLAN | Bijwerken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een VLAN-interface bijwerkt en wijzigt. Algemene instellingen In dit gedeelte kunt u de ...
 • 0
 • 3603

Netwerk | Virtuele interface

Virtuele interfaces maken het mogelijk om meer dan één IP-adres toe te wijzen per NIC, Bonding of VLAN-interface geconfigureerd in de ...
 • 0
 • 3963

Netwerk | Virtuele interface | creëren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een virtuele interface en de verschillende beschikbare opties kunt maken. Creëer virtuele interface Vind hieronder de ...
 • 0
 • 3796

Netwerk | Drijvende IP's

Drijvende IP's gebruiken IP-adressen van virtuele interfaces om het uitgaande verkeer te maskeren, ondanks dat ze over een NIC, VLAN gaan ...
 • 0
 • 3921

Netwerk | Drijvende IP's | configureren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een zwevend IP-adres voor een interface configureert. De load-balancer maskeert het doorgestuurde uitgaande verkeer ...
 • 0
 • 4263

Netwerk | poort

In dit gedeelte kunt u een standaardgateway voor IPv4 en andere voor IPv6 configureren in de globale routeringstabel ...
 • 0
 • 3536

Netwerk | Gateway | configureren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de standaardgateway kunt bijwerken of wijzigen. Algemene instellingen In dit gedeelte kunt u de ...
 • 0
 • 3911

Netwerk | Routering | Reglement

Zevenet Load Balancer is ontworpen om te worden geïntegreerd in zoveel subnetten als nodig is, dus met dit uitgangspunt kan het systeem ...
 • 0
 • 5171

Netwerk | Routering | Tabellen

Zodra het pakket de regeltabel bereikt, wordt een beslissing genomen en stuurt dit deel van het systeem uiteindelijk de ...
 • 0
 • 4837

Systeem | RBAC | Instellingen

Instellingen Zevenet Load Balancer bevat een RBAC-module (op rollen gebaseerde toegangscontrole), het is een beleidsneutraal toegangscontrolemechanisme dat is gedefinieerd rond gebruikers, ...
 • 1
 • 5417

Systeem | RBAC | gebruikers

Met RBAC-gebruikers kunnen systeemgebruikers worden beheerd op basis van machtigingen. Een gebruiker kan twee soorten machtigingen hebben: ZAPI ...
 • 0
 • 3178

Systeem | RBAC | Gebruikers | Bijwerken

In dit gedeelte kunt u parameters voor gebruikersafmetingen configureren, bijvoorbeeld om machtigingen te geven of te verwijderen. De parameters voor RBAC-gebruikers zijn ...
 • 0
 • 3367

Systeem | RBAC | groepen

RBAC Groups maakt het beheer van op resources gebaseerde groepen mogelijk. Een groep bestaat uit een groep gebruikers met dezelfde rol ....
 • 0
 • 3398

Systeem | RBAC | Rollen

Met RBAC-rollen kunnen rollen worden beheerd op basis van objecten en acties. Een rol definieert een reeks machtigingen die ...
 • 0
 • 3426

Systeem | RBAC | Rollen | Bijwerken

In dit gedeelte kunt u verschillende parameters voor de rol configureren en machtigingen van acties via objecten activeren of deactiveren ....
 • 0
 • 3360

Systeem | Lokale services

De sectie Lokale services beheert enkele lokale load-balancediensten zoals HTTP web GUI-service, SSH voor onderhoud en clustering ...
 • 0
 • 3690

Systeem | Remote Services

De Remote Services-sectie beheert een aantal externe services die nodig zijn voor het load balancer-systeem zoals DNS to om ...
 • 0
 • 3716

Systeem | backups

In dit gedeelte kunt u configuratieback-ups van de load balancer beheren voor snel noodherstel, de configuratie klonen of migreren ...
 • 0
 • 3748

Systeem | Back-ups | creëren

In deze sectie kunt u een back-upbestand maken met de volledige configuratie van de load balancer. Maak een back-up na het selecteren van Create ...
 • 0
 • 3473

Systeem | Back-ups | Uploaden

In dit gedeelte kunt u een lokaal back-upbestand uploaden en opslaan in de load balancer. Upload back-up Op de pagina kunt u ...
 • 1
 • 3817

Systeem | TROS

In dit gedeelte kunt u de clusterservice beheren. De clusterservice biedt hoge beschikbaarheid voor load balancing-services via ...
 • 1
 • 4162

Systeem | Fabrieksinstellingen

Factory Reset Met deze sectie kan de load balancer teruggaan naar een schone staat, gebruik deze functie met de nodige voorzichtigheid ...
 • 0
 • 3516

Systeem | meldingen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe het gedeelte Meldingen werkt om meldingen te verzenden en e-mails te verzenden in het geval dat ...
 • 0
 • 3705

Systeem | Gebruiker

In dit gedeelte kunt u verschillende instellingen voor de aangemelde gebruiker in de load balancer wijzigen. Gebruiker. Beschrijvende gebruikersnaam, ...
 • 0
 • 3248

Systeem | logs

Loglijst In dit gedeelte kunt u toegang krijgen tot het systeem en balanceringslogboeken laden om problemen te analyseren en te verzamelen ...
 • 0
 • 3781

Systeem | Logs | Uitzicht

Logweergave Wanneer u klikt in de actie Weergeven, wordt een nieuw scherm als volgt weergegeven: In deze weergave, ...
 • 0
 • 3288

Systeem | Activeringscertificaat

Dit gedeelte toont de details van het activeringscertificaat voor Zevenet Enterprise Edition. In het eerste gedeelte kunt u zien ...
 • 0
 • 3682

Systeem | Licentie

Deze sectie toont de softwarelicentie van Zevenet die gebaseerd is op de GNU Affero General Public License-versie 3 ....
 • 0
 • 3664

Systeem | Ondersteuning Opslaan

Met de sectie Ondersteuning opslaan kunt u een gecomprimeerd tarball-gzip-bestand genereren met alle nuttige informatie van de lokale ...
 • 0
 • 3641