Netwerk | Drijvende IP's

GEPOST DOOR Zevenet | 13 juni 2017

Drijvende IP's gebruikt IP-adressen van virtuele interfaces om het uitgaande verkeer te maskeren ondanks dat ze zich over een NIC-, VLAN- of Bonding-interface bevinden en ondanks dat ze zich in het ene clusterknooppunt naar het andere bevinden. Zodat, wanneer de services die via een zwevend IP-adres van het cluster zijn gemaakt, transparant van het ene knooppunt naar het andere kunnen worden geschakeld zonder dat dit gevolgen heeft voor de clients of backends-verbindingen.

Zwevende IP's Tabel

Deze tabel geeft een overzicht van alle drijvende IP's die in het systeem zijn geconfigureerd en de beschikbare bovenliggende interfaces waar een drijvende IP kan worden geconfigureerd.

zevenet netwerk floating ip

INTERFACE. Naam van de bovenliggende interface, die een fysieke NIC-, VLAN- of bondinginterface kan zijn.
ZWEVENDE IP. Virtuele interface die is gedefinieerd als zwevend IP tussen de clusterknooppunten.
ACTIES. De beschikbare acties voor zwevende IP's in de tabel zijn de volgende:

  • Configure . Wijs het drijvende IP-adres toe aan een bepaalde bovenliggende interface. Er kan slechts één zwevende interface per ouder worden geconfigureerd.
  • ongezet. Maak de configuratie ongedaan en verwijder de zwevende IP.

De acties worden batchgewijs uitgevoerd in alle geselecteerde interfaces via de optie voor meervoudige selectie.

Delen op:

Documentatie onder de voorwaarden van de GNU-licentie voor vrije documentatie.

Was dit artikel behulpzaam?

Gerelateerde artikelen