Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Intro

Deze webpagina wordt beheerd door ZEVENET SL. Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" of "onze" naar ZEVENET SL. ZEVENET SL stelt tot uw beschikking, de gebruiker, deze website inclusief alle inhoud, informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze pagina, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier zijn vastgelegd.

Door onze website te bezoeken, een deel ervan te gebruiken en / of een aantal van onze producten of diensten te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de algemene voorwaarden en het beleid. waarnaar hier wordt verwezen en / of beschikbaar via een link. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers zoals browsers, fabrikanten, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud.

Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot deze website of een van de services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Elke nieuwe eigenschap of tool die in de huidige winkel is opgenomen, kan ook onderhevig zijn aan de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of aanpassingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om de wijzigingen te bekijken. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na de publicatie van een wijziging houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

Gegevens identificeren

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34 / 2002, van juli 11, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u:

  • ZEVENET SL (hierna, ZEVENET) is een bedrijf dat zich toelegt op de verkoop van producten en diensten van geavanceerde technologie toegepast op de netwerkmarkt.
  • ZEVENET is geregistreerd in het Mercantile Register van Sevilla, Volume 5476, pagina 181, blad SE-92129, 1st-opschrift.
  • ZEVENET met identificatienummer ES B91984021, is een bedrijf gevestigd aan Calle Brújula 4, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla (Spanje), en is momenteel verantwoordelijk voor de werking, het beheer en de werking van de website ZEVENET.COM.
  • ZEVENET vereist geen uitdrukkelijke toestemming om zijn producten en diensten aan te bieden.

Gebruikers

De toegang tot en / of het gebruik van deze website schrijft u de staat van de gebruiker toe, die de hier vastgestelde algemene gebruiksvoorwaarden van dergelijke toegang en / of gebruik aanvaardt. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste de wettelijke leeftijd heeft in het land waar u woont of dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt in het land waar u woont en heeft u ons toestemming gegeven om een ​​van uw minderjarigen deze te laten gebruiken website.

Website gebruik

ZEVENET.COM biedt toegang tot een groot aantal producten, informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op internet die toebehoren aan ZEVENET of aan derden waartoe de gebruiker toegang heeft. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit register is de gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en wettige informatie. Als resultaat van deze registratie kan de gebruiker een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk zal zijn en zich ertoe verbinden er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken. De gebruiker verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten die door ZEVENET via zijn website worden aangeboden.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of u mag de Service niet gebruiken, noch enige wet in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen enkele worm of virus of een code met een destructieve aard verzenden. Elke inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ZEVENET behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die proberen tegen jeugd of jeugd, orde of openbare veiligheid of die, naar onze mening, niet geschikt voor publicatie. In elk geval is ZEVENET niet verantwoordelijk, binnen de wettelijke grenzen, voor de meningen van gebruikers op haar website of via een participatietool.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle onderscheidende tekens, handelsmerken, handelsnamen, inhoud, structuur, ontwerp en presentatievorm van de elementen en alle andere informatie die op deze website verschijnt, zijn het eigendom van ZEVENET alleen of als een cessionaris en worden beschermd door industriële en intellectuele eigendom rechten.

Het is verboden door de gebruiker de reproductie, transformatie, distributie, openbare communicatie en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie van de elementen waarnaar in het vorige gedeelte wordt verwezen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van ZEVENET.

De gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van middelen die beveiligingsmiddelen of beveiligingssystemen die zijn geïnstalleerd, kunnen onderdrukken, wijzigen, ontwijken of manipuleren, en die een risico of schade kunnen inhouden of de website en / of de inhoud ervan kunnen uitschakelen.

ZEVENET is niet verantwoordelijk voor mogelijk oneigenlijk gebruik door derden van deze webpagina, noch voor de informatie die erdoor wordt doorgegeven aan derden. Het gebruik van de inhoud die de gebruiker kan maken en de mogelijke gevolgen of schade die kunnen optreden, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. ZEVENET is uitgesloten voor schade en verlies van welke aard dan ook aan gebruikers veroorzaakt door het gebruik van links, mappen en zoekhulpmiddelen, waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot websites die toebehoren aan en / of beheerd worden door derden, evenals de aanwezigheid van virussen of andere kwaadaardige codes in de inhoud die elk type schade aan het computersysteem, elektronische documenten of bestanden van gebruikers kunnen veroorzaken. ZEVENET behoudt zich het recht voor om de juridische acties uit te oefenen die zij passend acht, afgeleid van enig illegaal gebruik door derden van de inhoud van haar website.

Disclaimer

ZEVENET is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de website of de overdracht van virussen of kwaadwillende of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks heeft alle noodzakelijke technische maatregelen genomen om dit te voorkomen.

wijzigingen

ZEVENET behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die het passend acht op haar website, in staat te zijn om zowel de inhoud en diensten die door haar worden aangeboden, als de manier waarop deze worden weergegeven of zich in uw portal bevinden, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen

In het geval van externe links of hyperlinks naar andere internetsites die beschikbaar zijn namens het domein, zal ZEVENET geen enkele vorm van controle uitoefenen over die sites en inhoud. ZEVENET aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die toebehoort aan een website van een derde partij, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, omvang, waarachtigheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie vervat in enige van genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

Recht van uitsluiting

ZEVENET behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving, alleen of door een derde partij, te weigeren of in te trekken aan gebruikers die zich niet houden aan de algemene gebruiksvoorwaarden.

algemeenheden

ZEVENET zal de schending van de voorwaarden nastreven, evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal, waarbij alle civiele en strafrechtelijke acties worden uitgevoerd die wettelijk in overeenstemming daarmee mogelijk zijn.

Wijziging en duur van de huidige voorwaarden

ZEVENET kan de voorwaarden die hier worden vermeld op elk gewenst moment wijzigen. ZEVENET publiceert alle wijzigingen die zijn aangebracht aan de voorwaarden die hier in deze portal zijn vastgelegd. Elke wijziging aan dit document zal naar behoren worden vastgelegd op de datum van inwerkingtreding voor later overleg op deze pagina.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De relatie tussen ZEVENET en de gebruiker, in het geval dat de gebruiker een bedrijf is, zal worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van Sevilla.

In het geval dat een gebruiker een persoon is, kan hij ervoor kiezen om zijn recht uit te oefenen om de overeenkomstige jurisdictie te vestigen, zoals vastgesteld bij Koninklijk Wetgevingsbesluit 1 / 2007 van november 16, dat de herziene tekst van de Algemene wet voor de verdediging van consumenten goedkeurt en Gebruikers en andere aanvullende wetten.

Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de service aan iemand om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) zonder versleuteling kan worden overgedragen en impliceert (a) verzending over verschillende netwerken, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aanpassing van de technische vereisten die nodig zijn om de netwerken of apparaten te verbinden. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via het netwerk.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service / Product, gebruik van de Service / Product, of toegang tot de Service / Product of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in dit contract worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen niet worden beperkt of beïnvloed door deze Voorwaarden.

Aanpassingen van diensten en prijzen

De prijzen voor onze producten en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving, maar ze zullen per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Producten en Diensten

Bepaalde producten of services zijn mogelijk online exclusief via internet beschikbaar. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en zijn alleen onderworpen aan retournering of vervanging in overeenstemming met ons Retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleuren van uw beeldscherm nauwkeurig zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon of bedrijf, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van een geval per geval onderzoek. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding van een product of dienst is ongeldig wanneer deze verboden is.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van een van de producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat een fout in de Service zal worden gecorrigeerd.

Nauwkeurigheid van facturering en accountinformatie

We behouden ons het recht voor om een ​​ontvangen inkooporder te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte bedragen per persoon, per bedrijf, per reseller, partner of bestelling beperken of annuleren.

Op het moment dat een bestelling wordt gewijzigd of geannuleerd, stellen we u hiervan op de hoogte via e-mail of factuuradres of telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

U stemt ermee in ons de nodige, bijgewerkte en nauwkeurige boekhoudkundige informatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet. U stemt ermee in uw boekhoudkundige informatie en andere informatie bij te werken, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummer, vervaldatum, factuuradres en / of belastingidentificatienummer, om uw transacties te voltooien en contact met u op te nemen.

Optionele hulpmiddelen

We bieden u mogelijk toegang tot tools van derden die we niet kunnen monitoren of welke soort controle of invoer dan ook hebben.

U stemt ermee in dat we toegang kunnen verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "indien beschikbaar" zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige ondersteuning. We kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor of verband houden met uw gebruik van deze optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele hulpmiddelen aangeboden door de site is geheel voor eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden die deze hulpmiddelen bieden voor de overeenkomstige externe leveranciers.

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze website beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden sturen die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken, evalueren van de inhoud of juistheid daarvan, en daarom bieden wij geen garantie of verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden, noch voor andere producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade in verband met de verkoop van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het goed hebt begrepen voordat u tot een transactie overgaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan derden.

Gebruikersreacties, recensies en andere publicaties

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke publicaties (bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden) of zonder enig verzoek van onze kant verzendt, bijvoorbeeld creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij inline, per e-mail, per post e-mail of anderszins, gaat u ermee akkoord dat we op elk gewenst moment zonder beperkingen opmerkingen die u ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en elk ander gebruik op elk medium.

Wij zijn niet verplicht en zouden niet verplicht moeten zijn (1) om eventuele opmerkingen geheim te houden, (2) enige compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen, of (3) te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze illegaal, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of enige andere onaanvaardbare inhoud is die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom van enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of een ander persoonlijk of eigendomsrecht. Bovendien gaat u ermee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk, illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of virussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de dienst of enige andere gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of iets anders dat pretendeert ons of derden te misleiden, evenals de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en voor hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen last van eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Persoonlijke informatie

De opname van persoonlijke informatie via de online winkel wordt beheerd en behandeld door ons privacybeleid en door de beveiligingsbestanden volgens de Spaanse wet inzake gegevensbescherming.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze website of in de geleverde dienst / product staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie te wijzigen of bij te werken, en bestellingen te annuleren als enige informatie over de service / het product of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u heeft uw bestelling gegenereerd).

We zijn niet verplicht om de service / het product of een gerelateerde webpagina bij te werken, te corrigeren of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Updates die niet zijn gespecificeerd of datums die zijn bijgewerkt die zijn toegepast in de service / het product of op een gerelateerde webpagina, moeten worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de service / het product of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Verbod van gebruik

Naast andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen te verzoeken een illegale handeling uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) in strijd zijn met internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving of wetten, evenals lokale verordeningen; (d) inbreuk maken op of in strijd zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) pesterijen, misbruik, belediging, schade, laster, laster, kleinering, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie toe te passen; (g) Virussen of enig ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde webpagina, andere webpagina's of internet beïnvloedt; (h) de informatie van de persoon van anderen verzamelen of traceren; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape verzenden; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingsmaatregelen van de service / het product of een gerelateerde webpagina, andere webpagina's of internet te verstoren of omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service / het product of een gerelateerde pagina te beëindigen om een ​​van de verboden toepassingen te schenden.

Vrijwaring van garantieverplichtingen; Beperking van de aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen, verklaren of rechtvaardigen dat uw gebruik van onze Service / Product ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is. We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst / het product betrouwbaar of nauwkeurig zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service / het product voor onbepaalde tijd verwijderen of de service op elk gewenst moment annuleren. U accepteert uitdrukkelijk dat het gebruik of de onmogelijkheid om de Service / het Product te gebruiken op uw eigen risico is.

ZEVENET, onze directeuren, directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, bursalen, leveranciers, partners, medewerkers, dienstverleners of licentiegevers mogen in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies, verlies, claim of enige directe of indirecte, incidentele schade , bestraffende, speciale of significante schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, kosten van vervanging of enige andere soortgelijke schade, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), gebaseerd op contract met strikte aansprakelijkheid of een ander geval, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of een product geproduceerd door het gebruik van de Dienst, of enige andere claim gerelateerd aan uw gebruik van een dienst of product, inclusief maar niet beperkt tot een, elke fout of weglating van enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepubliceerd, verzonden of van enige andere functie die via de service beschikbaar is gesteld , zelfs als het notifi is van zijn mogelijkheden.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, moeten voor alle doeleinden in deze overeenkomst actief worden gehouden.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd.

U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Service niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze website of Product niet meer gebruikt.

Als u naar eigen goeddunken breekt of vermoedt dat u hebt gebroken, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en bent u verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en inclusief de datum van beëindiging; en / of we kunnen u de toegang tot onze Service (of een deel ervan) weigeren.

Volledige Overeenkomst

Het niet uitoefenen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden mag geen vrijstelling van dit recht of deze bepaling vormen.

Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze website of in verband met de Service / Product zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons, bepalen uw gebruik van de Service, vervangen van een huidig ​​of vorig contract, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke onduidelijkheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd tegen het schrijfteam.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en elke overeenkomst die we u mogelijk met onze Service aanbieden, zijn van toepassing op en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met artikel 10 van Spaanse wetgeving 34 / 2002 van juli 11 over diensten van de informatiemaatschappij en Spaanse elektronische handel.

Wijzigingen in de Terms of Service

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Contactgegevens

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar info@zevenet.com of via de Contact vorm.