10 Belang van informatiebeveiligingsaudit

Posted by Zevenet | 22 september, 2021 | Rapporten, Technisch

We zijn onlangs getuige geweest van een groeiend aantal cybercriminaliteit in industrieën over de hele wereld. Hoewel de meeste regelgevende en bestuursorganen hun best doen om dergelijke incidenten te voorkomen, is het toch duidelijk dat geen enkel bedrijf of bedrijfstak 100% immuun kan zijn voor het veranderende dreigingslandschap. Dat gezegd hebbende, is het voor een bedrijf absoluut noodzakelijk om proactief te zijn bij het aanpakken van dergelijke potentiële bedreigingen en aanvallen en om een ​​effectieve cyberbeveiligingsstrategie te hebben. Dit is precies wanneer en waar een IT-beveiligingsaudit nuttig kan zijn. Een groot aantal dreigingen kan worden afgeschrikt door een sterk verdedigingssysteem tegen cybercriminaliteit op te zetten. Dit kan worden bereikt met een effectief evaluatieproces, zoals informatiebeveiligingsaudits, dat helpt bij het bepalen van bedreigingen, het instellen van beveiligingscontroles en het verder verbeteren van de algehele beveiliging van de bedrijfsinfrastructuur en bedrijfsactiviteiten. We hebben meer in detail over dit specifieke aspect besproken en hebben 10 redenen gedeeld waarom informatiebeveiligingsaudits belangrijk zijn voor bedrijven. Maar laten we eerst de betekenis van informatiebeveiligingsaudit begrijpen om de voordelen ervan beter te begrijpen.

Wat is informatiebeveiligingsaudit?

Informatiebeveiligingsaudit is een evaluatieproces dat de gevestigde beveiligingspraktijken van een organisatie beoordeelt. Het is een proces dat de effectiviteit bepaalt van de verdedigingssystemen die zijn opgezet tegen eventuele bedreigingen. De informatiebeveiligingsaudit omvat doorgaans kwetsbaarheidsscans, penetratietesten, netwerkbeoordelingen en nog veel meer die helpen bij het bepalen van kwetsbaarheden en beveiligingslekken in de IT-systemen. De audit is een combinatie van administratieve, fysieke hardware, softwaretoepassing en netwerkbeoordeling. Op deze manier kan het evaluatieproces een bedrijf/organisatie helpen inzicht te krijgen in de huidige beveiligingssituatie.

Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan strenge IT-beveiligingsnormen, hebben bestuursorganen en regelgevers van over de hele wereld een robuuste informatiebeveiligingsnorm opgesteld die een mandaat is in hun regio. Hoewel sommige ervan algemeen van toepassing zijn op de hele IT-industrie, zijn veel van de ontwikkelde normen voor informatiebeveiligingsaudits branchespecifiek. Dus hier is een lijst van enkele zeer populaire informatiebeveiligingsauditnormen in de branche.
ISO-conformiteit: De International Organization for Standardization (ISO) geeft richtlijnen voor organisaties die de veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van IT-infrastructuur waarborgen. De ISO/IEC 27001, die bekend staat om zijn systeemvereisten voor informatiebeveiligingsbeheer, is een zeer populaire en algemeen aanvaarde internationale standaard voor informatiebeveiliging.
HIPAA-beveiligingsregel: De HIPAA-naleving, bestaande uit de beveiligingsregels, specificeert vereisten met betrekking tot de methoden of technieken die een organisatie naar verwachting zal toepassen om de persoonlijke gezondheidsinformatie (PHI) of (ePHI) van patiënten te beschermen.
PCI DSS-conformiteit: De PCI DSS-conformiteitsnorm is van toepassing op organisaties die te maken hebben met de betaalkaartgegevens van de klant. Deze norm is ontworpen om de bescherming van betaalkaartgegevens bij online betalingstransacties te waarborgen.

Belang van informatiebeveiligingsaudit

Een Information Security Audit is een evaluatieproces dat helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden en beveiligingsrisico's in de IT-infrastructuur van een organisatie. Risicoblootstelling heeft niet alleen invloed op de beveiliging van systemen en infrastructuur, maar ook op de algehele bedrijfsvoering. Informatiebeveiliging gaat niet alleen over IT-beveiliging, maar ook over informatie-/gegevensbeveiliging. Daarom zijn we er sterk van overtuigd dat informatiebeveiligingsaudits essentieel zijn voor elke organisatie en een normale praktijk moeten zijn die door bedrijven moet worden toegepast om veilig en compliant te blijven.

1. Bepaalt de huidige beveiligingshouding

Information Security Audit helpt de organisatie duidelijk bij het bepalen van de huidige beveiligingsstatus. De auditresultaten zullen organisaties weten of hun beveiligingsverdediging al dan niet effectief is tegen bedreigingen. Hiermee kan de organisatie een beter inzicht krijgen in hun interne en externe IT-praktijken en -systeem. Auditrapporten bevatten een gedetailleerde lijst van bevindingen, met de nadruk op zwakke punten en bepaalde voorgestelde oplossingen. Het rapport zal bedrijven verder helpen om hun beveiligingsbeleid, procedures, controles en praktijken te verbeteren.

2. Bepaalt de noodzaak van verandering in beleid en normen

Het informatie-auditproces helpt bij het ontdekken van zwakke plekken en mazen in beveiligingssystemen en -controles. Het benadrukt de effectiviteit van het IT-beveiligingssysteem van de organisatie. De rapporten die op basis van de auditbevindingen worden gegenereerd, zullen suggereren of het bestaande beveiligingsbeleid, de procedures en de controle voldoende zijn om de organisatie te beveiligen. Voorgestelde oplossingen en feedback zullen organisaties begeleiden bij het doorvoeren van de nodige veranderingen in het beveiligingssysteem, de standaarden en het beleid.

3. IT-systeem en -infrastructuur beschermen tegen aanvallen

Information Security Audit is een manier voor organisaties om hun beveiligingssystemen te evalueren en gebreken daarin te identificeren. De beoordeling helpt bij het identificeren van kwetsbaarheden en het ontdekken van mogelijke toegangspunten en beveiligingsfouten die hackers kunnen binnendringen om toegang te krijgen tot systemen en netwerken. Op deze manier helpt de audit om de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen die op hun beurt waardevolle gegevens veilig houden, regelmatig te controleren.

4. Evalueert de beveiliging van de gegevensstroom

De Information Security Audit controleert niet alleen de beveiliging van systemen en netwerken, maar zorgt ook voor de beveiliging van bedrijfskritische data. Gegevens zijn tegenwoordig een essentieel bezit van elke organisatie. Gezien de waarde die het heeft, is het beveiligen van gegevens tegenwoordig de topprioriteit van elke organisatie. Dat gezegd hebbende, bepaalt de Information Security Audit de datastroom door de hele organisatie. Verder helpen de resultaten of bevindingen uit het rapport organisaties om de basis te leggen voor elke verbetering of handhaving van de beveiliging in het netwerk. Dit helpt bij het opzetten van sterke beveiligingsmaatregelen tegen aanvallen en datalekken.

5. Controleert naleving

Zoals eerder vermeld, hebben de meeste regelgevende en bestuursorganen van over de hele wereld strenge beveiligingsmaatregelen, vereisten en normen vastgesteld waaraan bedrijven zich moeten houden ter bescherming tegen de heersende cyberbeveiligingsbedreigingen. Van organisaties wordt verwacht dat zij de naleving van verschillende normen waarborgen en hiervoor bewijs leveren. Dit is dus wanneer de Information Security Audit een sleutelrol speelt bij het helpen van organisaties om compliant te blijven. Door regelmatig audits uit te voeren, kan de organisatie bepalen of ze al dan niet adequate maatregelen hebben geïmplementeerd om te voldoen aan verschillende beveiligingsnormen en certificeringen. De audit geeft de organisatie richting aan het treffen van maatregelen en het realiseren van compliance. De informatiebeveiligingsaudit verifieert of de organisatie voldoet aan de normen en best practices in de branche die zijn vastgesteld door de belangrijkste regelgevende instanties wereldwijd.

6. Houdt beveiligingsmaatregelen bijgewerkt

Regelmatige veiligheidsaudits zullen bepalen of de huidige maatregelen aanwezig zijn en afdoende zijn om te beveiligen tegen de verschillende veiligheidsbedreigingen. De audit geeft een realistisch beeld van hoe effectief de beveiligingsmaatregelen zijn en of ze bestand zijn tegen het veranderende dreigingslandschap. Op deze manier houdt het de beveiligingsmaatregelen van de organisaties geavanceerd en up-to-date.

7. Nieuw beveiligingsbeleid en -procedures formuleren

Afhankelijk van de uitkomst van de Information Security Audit kunnen bedrijven werken aan verbeterpunten om het hiaat in systemen te dichten. Daarmee kunnen ze een nieuw beveiligingsbeleid en -procedure formuleren om het veranderende dreigingslandschap aan te pakken. De audit werkt als een gids voor organisaties om strategieën te ontwikkelen voor het implementeren van beveiligingscontroles en gerelateerde beleidslijnen en procedures om handhaving te waarborgen. Over het algemeen helpt het de organisatie een weloverwogen beslissing te nemen over het upgraden van haar beveiligingsmaatregelen.

8. Effectiviteit van beveiligingstraining en -bewustzijn

Information Security Audit brengt tekortkomingen in systemen, processen en mensen aan het licht. Daarmee benadrukt het dus de effectiviteit van de reguliere beveiligingstrainingen en bewustmakingsprogramma's die door de organisatie worden uitgevoerd. Dit geeft organisaties een realiteitscheck over hun inspanningen om regelmatig beveiligingstrainingen te geven en of ze het programma op enigerlei wijze moeten verbeteren.

9. Beheer van incidentrespons

Informatiebeveiligingsaudits bepalen de effectiviteit van het Incident Response Management van een organisatie. Het benadrukt de fout in het proces en bereidt de organisatie voor op een onvoorziene situatie. De auditrapporten zullen ook aangeven of de huidige incidentrespons al dan niet effectief is en of organisaties zijn voorbereid op een noodsituatie zoals een cyberbeveiligingsinbreuk.

10. Complimenteer infrastructuur met IT-beveiliging

Voor elke organisatie moeten hun IT-infrastructuur en technologie overeenkomen met het beveiligingsniveau dat ze implementeren. Een IT-audit kan organisaties dus helpen de juiste beveiligingstools voor hun bedrijf te begrijpen. De audit helpt bepalen of het bedrijf gecentraliseerde beveiligingsoplossingen of specifieke software nodig heeft om verschillende risico's en bedreigingen aan te pakken. De informatiebeveiligingsaudit die door een beveiligingsexpert wordt uitgevoerd, geeft een gedetailleerde bevinding van de audit met zwakke punten die moeten worden aangepakt en voorgestelde oplossingen om het risico te verminderen en het algehele bedrijf te beschermen.

Conclusie

Informatiebeveiligingsaudits zorgen voor een diepgaande audit van de infrastructuur van een organisatie en haar beveiligingshoudingen. Het helpt bij het bepalen van de risicoblootstelling, detecteert kwetsbaarheden en beveiligingsfouten die van invloed kunnen zijn op de beveiliging van de organisatie. Over het algemeen vergemakkelijkt de informatiebeveiligingsaudit risicobeheer, risicobeheer, bedrijfscontinuïteit en incidentbeheer, risicobeheer door derden en naleving van de beste normen en voorschriften in de branche die zijn vastgesteld door de wereldwijde bestuursorganen en regelgevers van de branche.

DANKZIJ:

Nikhil Nahar

DELEN OP:

Gerelateerde blogs

Geplaatst door zenweb | 01 september 2022
Loadbalancing is gebruikelijk in de computerwereld. Het kwam tot stand omdat gebruikers snel inhoud wilden. Dit betekende dat websites met veel verkeer die miljoenen verzoeken van gebruikers kregen, moesten...
177 LikesReacties uitgeschakeld over hoe loadbalancing werkt
Geplaatst door zenweb | 30 augustus 2022
De gezondheidszorg is, net als elke andere branche, zeer kwetsbaar voor beveiligingsbedreigingen. Tegenwoordig zijn cyberaanvallen in de gezondheidszorg heel gewoon en leiden ze tot veel risico's, met name beveiligingsrisico's om ...
182 LikesReacties uitgeschakeld over het belang van cyberbeveiligingskaders in de gezondheidszorg
Geplaatst door zenweb | 02 augustus 2022
7 Redenen ZEVENET is de beste Load Balancing-software in 2022 Load Balancing-oplossing is niet meer wat het in het verleden was. Naarmate de technologie verbetert, worden ook bedreigingen...
208 LikesReacties uitgeschakeld op 7 Redenen ZEVENET is de beste Load Balancing-software in 2022